dr. Saulius JUZUKONIS

Advokatas – partneris

+370 655 19 444


Advokatas dr. Saulius Juzukonis yra teisės mokslų daktaras, turintis itin didelę teisinės praktikos patirtį.

Advokatas sėkmingai dalyvavo ne vienoje itin didelį rezonansą sukėlusioje baudžiamojoje byloje.

Tomas MEIDUS

Advokatas – partneris

+370 655 04 441


Advokatas Tomas Meidus savo praktikoje yra pasižymėjęs tokiose srityse, kaip:

Išteisinimai bylose dėl korupcinių nusikaltimų.

1Plačiau apie advokatą...
Advokatas Tomas Meidus savo praktikoje yra pasižymėjęs tokiose srityse, kaip:
 
Išteisinimai bylose dėl korupcinių nusikaltimų:
- Kauną sudrebinusioje byloje dėl kyšininkavimo ir kitų korupcinių nusikaltimų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje įtarimai pareikšti buvo net 33 asmenims, advokato Tomo Meidaus ginamasis vienintelis buvo išteisintas. Dėl šio bylos kartu su kolegų pagalba buvo iškelta civilinė byla dėl žalos atlyginimo, kurią pavyko laimėti, pripažįstant valstybės institucijų neteisėtus veiksmus apkaltinant asmenį ir išteisintajam priteisiant daugiau nei 15 tūkst. eurų kompensaciją.
 
 
- didelį rezonansą sukėlusioje byloje dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi advokato Tomo Meidaus ginamoji antstolė buvo išteisinta. Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija pakeitė įsivyravusią ydingą praktiką ir konstatavo, kad antstolė iš tiesų veikė pagal įstatymą. Ši nutartis yra itin reikšminga visai antstolių veiklai Lietuvoje, o jos pagrindu buvo nutraukta ne viena baudžiamoji byla.
 
- rezonansiniame Panevėžio ligoninės skandale Bendrijos advokatų T. Meidaus ir N. Plėdžio ginamas kaltinamasis vienintelis buvo išteisintas jau pirmoje instancijoje priimtu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu:
 
Išteisinimai bylose dėl nusikaltimų nuosavybei:
 
- skandalingoje buvusio „Lietuvos pašto“ vadovo byloje advokatas Tomas Meidus gynė kitą kaltinamąjį, kuris didžiojoje dalyje kaltinimų buvo išteisintas.
 
 
- advokatas Tomas Meidus yra ne kartą sėkmingai apgynęs asmenis, kurie įvairiose gyvenimiškose situacijose būna nepagrįstai apkaltinami nusikaltimų padarymu.
 
Išteisinimai bylose dėl kontrabandos:
- advokatas Tomas Meidus yra ne kartą gynęs asmenis didelio masto bylose dėl kontrabandos, dažniausiai – sėkmingai, todėl šioje srityje yra sukaupęs didelę profesinę patirtį.
 
Nepagrįstas kardomųjų priemonių taikymas:
- didelę profesinę patirtį advokatas Tomas Meidus yra sukaupęs kovojant už asmenų laisvę suėmimo taikymo srityje. Advokato T. Meidaus pastangomis teismai ne kartą yra pripažinę pačios griežčiausios kardomosios priemonės taikymo nepagrįstumą.
 
Ikiteisminis tyrimas:
- advokato Tomo Meidaus didelę profesinės praktikos dalį sudaro gynyba ikiteisminiame tyrime. Šioje srityje advokatas T. Meidus garsėja kaip itin efektyvus gynėjas, dėl kurio pastangų baudžiamasis procesas dažniausiai užbaigiamas jau pirminėje stadijoje.

Nerijus PLĖDYS

Advokatas

+370 686 47 573


Advokatas Nerijus Plėdys savo praktikoje yra pasižymėjęs tokiose srityse, kaip:.

Žalos atlyginimas dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų baudžiamajame procese.

1Plačiau apie advokatą...

Advokatas Nerijus Plėdys savo praktikoje yra pasižymėjęs tokiose srityse, kaip:

Žalos atlyginimas dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų baudžiamajame procese:

  • Rezonansinėje byloje išteisintajam dėl kyšininkavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje Kauno mieste dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų itin intensyviai baudžiamajame procese pažeidinėjant asmens teises buvo priteista 15 tūkst. eurų kompensacija;

Tiesioginė nuoroda į sprendimą: liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=df050b37-81ab-4284-84f5-720591cf9f34

  • Šioje byloje advokato iniciatyva taip pat buvo suformuota itin svarbi visai Lietuvos advokatūrai ir bet kuriam advokato ginamam ar atstovaujamam asmeniui beprecedentė teismų praktika dėl išlaidų už teisines paslaugas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad kaip turtinė žala gali būti priteistos advokatui mokėtinos, tačiau dar nesumokėtos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, kaip tikėtini nuostoliai, atsirasiantys ateityje. Ši praktika sudarė palankesnes sąlygas nepagrįstai įtariamiems ir apkaltintiems asmenims turėti kvalifikuotą teisinę pagalbą ir išvengti nepagrįsto nuteisimo.

Tiesioginė nuoroda į sprendimą:  liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=a794deef-3a7d-4a04-bc91-536652c071eb 

Civiliniai teisiniai santykiai: žymus pasiekimai šeimos teisėje, bendrosios nuosavybės ginčuose, ginčuose dėl žemės sklypų ribų, servitutų nustatymo ir kt.

  • Advokato skundo pagrindu, veikiant per LR Seimo narį (jo vardu skundas buvo pateiktas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė kolegija 2014-06-09 sprendimu administracinėje byloje Nr. I792-10/2014 nusprendė, kad Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punktas (kuriuo ne kartą LAT grindė savo sprendimus civilinėje byloje) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Vilniaus miesto apylinkės 2014-12-05 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1175-912/2014;
  • Advokatas ne kartą yra sugebėjęs įtikinti Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kad įsivyravusi, ilgametė teismų praktika yra iš tiesų yra asmenų teises bei teisėtus interesus pažeidžianti, ydinga. Advokatas, atstovaudamas vieną didžiausių Lietuvoje priešgaisrinės technikos tiekimo įmonę įtikino Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą pakeisti ilgą laiką vyravusią itin ydingą praktiką viešųjų pirkimų srityje: „Aukščiausiasis Teismas pradėjo formuoti praktiką dėl galimybės teisėtai keisti sutartį, joje įtvirtinant kainodaros taisykles, pagal kurias galiojančio sandorio kaina nuo sutarties pakeitimo galėtų būti koreguojama (pirmiau nurodytos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-132/2012 ir Nr. 3K-3-75/2013)“; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1. Teismų praktika 2013 Nr. 38
  • Advokato iniciatyva kelis metus trukusioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pašalino teisės spragą: teismas pirmą kartą konstatavo, jog tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai gali tarpusavyje bylinėtis ir valstybė turi užtikrinti  nepilnamečių vaikų interesus savo iniciatyva skirdami byloje kuratorių. „Dėl teismo pareigos skirti nepilnamečiam vaikui atstovą ad hoc, kai nustatoma, kad kyla interesų konfliktas tarp nepilnamečio vaiko ir tėvų, šiems ginant savo galbūt pažeistas turtines teises į nuosavybę, kuri taip pat priklauso ir vaikui“ -  . 2014 04 16 Nr.  3K-3-209/2014 LAT Civilinė Publikuota:  "Teismų praktika" Nr. 41,  2014 m.   1.5.

Jolita RAZMINAITĖ-GVOZDOVIČIENĖ

Advokatė

+370 698 19 697


Advokatė Jolita Razminaitė-Gvozdovičienė turi dvidešimt metų teisinio darbo patirtį, konsultuoja įvairiais teisiniais klausimais.

Didžiausią praktinę patirtį yra sukaupusi viešųjų pirkimų, civilinėse bylose – bankroto, statybų, skolų, verslo bei šeimos, paveldėjimo, žemės teisės, darbo ginčuose.

1Plačiau apie advokatą...

Advokatė Jolita Razminaitė-Gvozdovičienė turi dvidešimt metų teisinio darbo patirtį, konsultuoja įvairiais teisiniais klausimais. Didžiausią praktinę patirtį yra sukaupusi viešųjų pirkimų, civilinėse bylose – bankroto, statybų, skolų, verslo bei šeimos, paveldėjimo, žemės teisės, darbo ginčuose. Turi nemažą teisinio darbo patirtį, todėl kokybiškai rengia įvairius procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, kasacinius skundus, atskiruosius skundus, skundus dėl administracinių nuobaudų panaikinimo ir kt.).

Advokatė turi sukaupusi reikiamos patirties atstovaujant ir sprendžiant ginčus visų instancijų teismuose, valstybės, savivaldybių institucijose, tarnybose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, notarų biuruose, administracinėse bylose, ikiteisminiame tyrime, baudžiamosiose bylose ir kitais teisiniais klausimais.

Remigijus VOLIKAS

Advokatas

+370 686 54 281


1Plačiau apie advokatą...

Advokatas Remigijus Volikas turi dvidešimt penkerių metų teisinio darbo patirtį, konsultuoja įvairiais teisiniais klausimais.

Didelę praktinę patirtį yra sukaupęs baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Konsultuoja bei atstovauja asmenis imigracijos ir natūralizacijos srityje, kurioje turi ilgesnę nei dešimties metų darbo patirtį. Civilinėje teisėje specializuojasi nekilnojamo turto (statybų), transporto bei įmonių valdymo srityse. Sukaupta patirtis leidžia įsigilinti į teisinių santykių ar ginčo esmę ir pasiūlyti klientams optimaliausius sprendimus, rasti problemų sprendimo būdus. Konsultuoja, rengia sutarčių ir susitarimų projektus, įmonių veiklos reglamentavimo ir valdymo dokumentų projektus. Advokatas turi tiekėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“, atstovauja sandoriuose susijusiuose su valstybės ar tarnybos paslaptimis.

Advokato veiklos sritys: baudžiamoji teisė, imigracija ir natūralizacija, civilinė teisė, administracinė teisė, Europos sąjungos teisė, ginčų sprendimas. 

Paulius JABLONSKAS

Advokatas

+370 610 22 881


Skirmantas ŽIEDAS

Vyresnysis teisininkas

+370 656 20 342


Kęstutis SKREBYS

Advokato padėjėjas

+370 659 00 000


1Plačiau apie advokatą...

Kęstutis Skrebys gimė Panevėžyje 1965 m. birželio 14 d. 1972- 1983m. mokėsi Panevėžio miesto ketvirtojoje vidurinėje mokykloje. 1983-1985 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakultete. Nuo 1985 studijavo Kauno technologijos universitete, kurį su pagyrimu baigė 1990m. ir įgijo inžinieriaus elektrotechniko kavlifikaciją. Nuo 1998 iki 2002m. studijavo Mykolo Riomerio Universiteto ir apsigynė Bakalauro darbą ( Administracinė Teisė ). Nuo 2002 iki 2004m. gilino teisės žinias Mykolo Riomerio Universitete ir apsigynė Teisės Magistro darbą ( Administracinė Teisė ).

1992 m. - Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Panevėžio regione.

1992-2000 m. - Lietuvos Respublikos Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldos komiteto,vėliau-Ekonomikos komiteto narys.

1996-1999 m. - Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų Ministras.

2001-2005 m. UAB -Eurocom" (VP grupė) direktorius (telekomunikacinė veikla).

Nuo 2006 m. iki dabar Advokato padėjėjas.

Laisvai kalba rusiškai, gerai supranta angliškai ir gali susikalbėti vokiškai.

Susisiekite su mumis


Jei norite sužinoti apie mūsų teikiamas teisines paslaugas ar turite konkretų klausimą, arba gauti patarimų, maloniai kviečiame susisiekti su mumis

Kontaktai